WUR coördineert project voor circulaire economie in Europese landbouw

  • Agrofood & Biobased

Deze zomer startte het consortium SYSTEMIC. Het consortium bestaat uit vijftien deelnemers uit zeven EU-lidstaten. Wageningen University & Research (WUR) is niet alleen deelnemer van dit innoverende project, maar coördineert het ook.

WUR coördineert project voor circulaire economie in Europese landbouw

SYSTEMIC inspireert en beweegt Europese landbouw

Het project laat landbouwbedrijven zien hoe je op economisch verantwoorde wijze nutriënten uit organische reststromen kunt recyclen. Denk aan het recyclen van dierlijke mest, slib (restproduct na zuivering afvalwater) en voedselreststromen.

De belangrijkste voedingstoffen voor gewassen zijn stikstof, fosfor en kalium. De helft hiervan komt uit fossiele, niet hernieuwbare, bronnen of door gebruik te maken van grote hoeveelheden fossiele energie. Daarnaast gaat een groot deel van de voeding verloren, bijvoorbeeld door verbranding of verlies van oppervlaktewater. Het huidige systeem is daarmee beperkt efficiënt. Dit bedreigt, samen met de bevolkingsgroei en de almaar omvangrijker wordende veestapel, de Europese landbouw.

SYSTEMIC werkt aan (het vergroten van) de efficiëntie van het huidige systeem én aan een schone toekomst voor Europese landbouw. Het samenwerkingsverband verwerkt op geheel nieuwe wijze organische reststromen. Onder andere zo:

  • Door het terugwinnen van voedingsstoffen uit organisch afval, dierlijke mest en slib;
  • Door hergebruik van voedingsstoffen uit diezelfde bronnen;
  • Door afhankelijkheid van niet-hernieuwbare grondstoffen te verminderen;
  • Door het verminderen van emissies van broeikasgassen;
  • Door het verminderen van bodem-, water- en luchtverontreiniging.

SYSTEMIC is er voor veehouders, industrie en waterschappen

Het project zorgt voor productie en toepassing van meststoffen die beter passen bij de gewasbehoeften. SYSTEMIC toont in vijf demonstratieprojecten voor het eerst hoe de sector voedingsstoffen economisch verantwoord herwint én hoe zij er nieuwe meststoffen van hoge kwaliteit uit produceert. SYSTEMIC helpt zo veehouders, industrie en waterschappen bij het hergebruiken van hun organische reststromen. Door de ervaringen te delen met andere bedrijven, wordt een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een circulaire economie.

Meer informatie

  • SYSTEMIC wordt financieel gesteund vanuit het Horizon 2020 Onderzoeks- en Innovatieprogramma van de Europese Unie.
  • De vijf demonstratiebedrijven zijn het begin van een kettingreactie in Europa om een circulaire economie in de landbouw te faciliteren. En de WUR is, met SYSTEMIC, aan zet om deze reactie in gang te zetten.

Meer informatie over The Economic Board:

Bekijk het complete instantieprofiel

Meer informatie over Wageningen University & Research:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!