WUR en CHE versterken wetenschap en technologie in basisonderwijs

  • Onderwijs & Training

Op woensdag 28 juni 2017 bekrachtigden de Wageningen University & Research (WUR) en de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) hun verdiepte samenwerking binnen het wetenschapsknooppunt.

WUR en CHE versterken wetenschap en technologie in basisonderwijs

Het wetenschapsknooppunt gaat onderzoekend leren met kinderen ondersteunen in de opleiding Leraar Basisonderwijs aan de CHE. De recent onderscheiden app TOOL voor basisscholenleerlingen speelt hierin een sleutelrol. Bij de ondertekening op de CHE deden kinderen een experiment met het maken van olifantentandpasta.

Met de samenwerking wordt ingespeeld op het groter belang van onderzoekend leren en wetenschap op de basisscholen. Leerkrachten staan elke dag voor de klas en vormen daarmee de sleutel in het enthousiasmeren van kinderen voor de wetenschap en technologie.

Uitdagend en toekomstgericht onderwijs

Alle studenten worden in de eerste jaren uitgedaagd op gebied van techniek en wetenschap in de klas. Door middel van het digitaal leermiddel TOOL maken ze voor het eerst kennis met onderzoekend leren. In het tweede jaar komen ze naar de universiteit voor een scholing en derde jaar kunnen ze zich verder verdiepen of specialiseren. In het vierde jaar kunnen ze bij hun afstudeeronderzoek gekoppeld worden aan WUR-wetenschappers. Zo krijgen studenten kennis op het gebied van natuur en techniek en onderzoekend leren en het bijbrengen van een positieve attitude ten opzichte van wetenschap. De samenwerking sluit aan bij het vernieuwde onderwijsprogramma waarin studenten ook leren toekomstgericht onderwijs te ontwerpen en ontwikkelen.

Gratis App TOOL voor basisscholen

Dankzij deze samenwerking wordt de app TOOL blijvend geïnnoveerd. De app TOOL is in het najaar van 2016 gelanceerd en is ontstaan uit een eerdere samenwerking tussen de WUR en de CHE. Met de app krijgen leerlingen van groep 5 t/m 8 begeleiding in het opzetten en uitvoeren van hun eigen onderzoek. Hierbij wordt de didactiek van onderzoekend leren gebruikt. Leerlingen worden gestimuleerd om zelf actief kennis te vergaren, door vragen te stellen, op onderzoek uit te gaan en zo tot oplossingen en antwoorden te komen. De app TOOL maakt het eenvoudig om daar direct mee te beginnen. De app TOOL heeft afgelopen week de Comenius Medaille ontvangen vanuit de Comenius-EduMedia-Award 2017 voor de meest innovatieve educatieve producten uit Europa. TOOL is gratis te gebruiken via www.onderzoekendlerenapp.nl.

Netwerk

Het Wetenschapsknooppunt Wageningen University (WKWU) heeft als missie om kinderen kennis te laten maken met de wetenschap en onderzoekend leren. Het wetenschapsknooppunt maakt deel uit van een landelijk netwerk van wetenschapsknooppunten. Deze zijn verbonden zijn aan universiteiten. Daarnaast verzorgt het wetenschapsknooppunt Wageningen University in samenwerking met de studenten divers lesmateriaal voor het basisonderwijs: van themapakketten, lesideeën, leskisten tot aan de recent verschenen app TOOL.

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 januari 2017 t/m 31 augustus 2019.

Meer informatie over Christelijke Hogeschool Ede (CHE):

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!