Zeeuwse digitaliseringsslag van breed naar diep

  • Regionale ontwikkeling

Veel bedrijven in Zeeland willen verder aan de slag met digitalisering, maar weten vaak niet goed hoe. De MKB-deal geeft een impuls om met goede voorbeelden en praktische informatie in die behoefte te voorzien.

Zeeuwse digitaliseringsslag van breed naar diep

In Zeeland kennen ondernemers elkaar vaak wel, de lijnen naar de overheid zijn kort. Dat is een groot voordeel. "De ambitie is: 2.000 ondernemers bereiken en minimaal 100 concreet verder helpen."

Rutger van der Male: "Twee jaar geleden hebben we onderzoek gedaan naar de stand van zaken rondom digitalisering, robotisering en Internet of Things in Zeeland. Uit gesprekken kwam naar voren dat veel bedrijven daar concreet mee aan de slag willen, maar niet weten waar ze moeten beginnen. Zij hebben behoefte aan praktische informatie en duidelijke voorbeelden van hoe je digitalisering en nieuwe technologie kunt inzetten in je bedrijf. Ook bespeurden wij een wens te willen leren van elkaar, ook van ondernemers uit andere sectoren. Onder de noemer 'Smart Gate' hebben we vervolgens een drukbezochte bijeenkomst georganiseerd over artificial intelligence en daar zat ook Matthijs aan tafel."

Matthijs Lugtenburg: "Dockwize is de incubator van Zeeland. Wij stimuleren innovatie, groei en ondernemerschap. Dat doen we door ondernemers te inspireren aan de voorkant, maar we zetten hen ook aan tot implementatie en actie. Wij zijn aangehaakt omdat wij veel ervaring hebben met groepen activeren in de breedte."

Dockwize en Impuls Digitaal Doen Zeeland

Inmiddels is ook de Provincie Zeeland aangeschoven. De aanname van de dealpartners is dat digitalisering de provincie een enorme boost kan geven. Dat is nodig want Zeeland heeft te maken met demografische krimp, ontgroening en vergrijzing.

Van der Male: "Het mooie van digitalisering is dat afstand eigenlijk geen issue meer is. Dus daar liggen allerlei kansen voor een buitengebied als Zeeland. Zo zijn we het vanwege de coronacrisis allemaal gewend om meer thuis te werken. Met allerlei tools en digitale faciliteiten wordt dat ondersteund. Dat maakt het mogelijk om die baan in -- ik noem maar wat -- Amsterdam gewoon aan te nemen en vanuit Zeeland uit te voeren. Bovendien kan digitalisering veel ondernemers helpen om hun marktaandeel te vergroten."

Lugtenburg: "Digitalisering is bovendien een branche- en sectoroverstijgend thema: het is relevant voor de hele provincie. Dat maakt dat we heel bewust die breedte kunnen opzoeken en via kruisbestuiving een schaalvoordeel gaan creëren. Dan kan het echt als vliegwiel gaan fungeren."

Van der Male: "Idee is om te starten met een brede awareness-campagne om de kansen van digitalisering te schetsen en breed onder de aandacht te brengen. Daarna organiseren we een aantal events, kennissessies en workshops, en gaan we steeds verder de diepte in. In de aanpak zit dus een zekere gelaagdheid: van heel breed zoeken we steeds meer de dialoog en gaan we op individueel niveau daadwerkelijk met ondernemers aan de slag. We ontwikkelen daarvoor nauwelijks nieuwe dingen, maar combineren en verbinden netwerken met elkaar en de kennis die er eigenlijk al is."

Lees het volledige artikel op de website van Dockwize. 

Meer informatie over Dockwize:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!