Zeven consortia bezig met 'Complexiteit in Transport en Logistiek'

 • Logistiek & Vervoer

Zeven consortia gaan in 2017 onderzoek verrichten naar de werking van grote complexe systemen en subsystemen in transport en logistiek met als doel grip te krijgen op het functioneren ervan.

Zeven consortia bezig met 'Complexiteit in Transport en Logistiek'

Het doel van het programma ‘Complexiteit in Transport & Logistiek’ is vernieuwend en multidisciplinair onderzoek mogelijk te maken dat leidt tot radicale ideeën voor het logistieke systeem. Tegelijkertijd draagt het bij aan de theorievorming over en vernieuwing van het onderzoeksterrein van complexe systemen. In de onderzoeksprojecten werken wetenschappers, bedrijven en andere partijen in de logistiek samen zodat onderzoek en praktijk goed op elkaar aansluiten.

Het budget voor dit programma is drie en een half miljoen euro (M€ 3,5) en is beschikbaar gesteld door de NWO-gebieden Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Exacte Wetenschappen, en het Algemeen Bestuur van NWO. Een belangrijke partner in dit programma is TNO. TNO heeft substantiële middelen beschikbaar gesteld en participeert in verschillende projecten. Dit is in het bijzonder nuttig voor de valorisatie en de consortia.

De volgende onderzoeksprojecten zijn toegekend:

ADAPTATION

Onverwachte verkeerverstoringen kunnen een significante impact hebben op de tijdigheid van tijd kritische pakketbezorging. Het doel van dit project is om interactieve en adaptieve rittenplanningsmethoden te ontwikkelen die logistiek dienstverleners kunnen helpen om de impact van verkeersverstoringen te minimaliseren op basis van snelle detectie en voorspelmethoden.

 • Hoofdaanvrager: Prof. dr. ir. E.C. van Berkum, Universiteit Twente
 • Medeaanvragers: Dr. ir. N.A.H. Agatz, Erasmus Universiteit Rotterdam, Dr. ir. M.R.K. Mes, Universiteit Twente, Dr. D. Stam, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Consortium partners: Simacan, AH Online, DPD

Universality and resilience in logistics networks: a mean field approach

In de nabije toekomst zal het logistieke landschap veranderingen ondergaan door technologische ontwikkelingen zoals zelfrijdende auto’s. Het logistieke netwerk zal uitermate robuust en veerkrachtig moeten zijn, om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden. Wij onderzoeken, gebruikmakende van gemiddelde veld benaderingen en keuzegedrag modellering, de evolutie van het transportnetwerk.

 • Hoofdaanvrager: Dr. J.L.A. Dubbeldam, TU Delft
 • Medeaanvragers: Dr. E.J.E.M. Pauwels, Centrum Wiskunde en Informatica, Prof. dr. ir C. Chorus, TU Delft
 • Consortium partners: Almende, Logit-One

Complexity in high-tech manufacturing

Productie van high-tech systemen is een samenwerking tussen tientallen teams van gespecialiseerde ingenieurs in verschillende bedrijven. De productie wordt zo goed mogelijk gecoördineerd middels afspraken over timing van leveringen tussen upstream en downstream teams. Wij bestuderen hoe zulke afspraken gemaakt moeten worden zodat flexibele, robuuste en kosten-effectieve ketens ontstaan.

 • Hoofdaanvrager: Prof. dr. A.G. de Kok, TU Eindhoven
 • Medeaanvragers: Prof. dr. A.P. Zwart, TU Eindhoven, Dr. M. Vlasiou, TU Eindhoven, Dr. ir. J.H. Kwakkel, TU Delft, Dr. W.L. van Jaarsveld, TU Eindhoven, Prof. dr. ir. A. Verbraeck, TU Delft
 • Consortium partners: ASML, Philips IGT Systems, VDL/ETG, HILTI, CQM, ESCF

Complexity Methods for Predictive Synchromodality (Comet-PS)

Synchromodaliteit is een veelbelovend concept om de efficiëntie van ketens van vrachttransport, één van de krachten achter de Nederlandse economie, te verbeteren. In dit project worden methoden ontwikkeld en geëvalueerd voor het optimaal benutten van de mogelijkheden van synchromodaliteit, leidend tot enorme vermindering van kosten en emissies.

 • Hoofdaanvrager: Prof. dr. R.D. van der Mei, VU Amsterdam/Centrum Wiskunde en Informatica
 • Medeaanvragers: Prof. dr. ir. G. Lodewijks, TU Delft, Dr. R.R. Negenborn, TU Delft, Dr. C. Amrit, Universiteit Twente, Dr. ir. F. Corman, TU Delft, Dr. E.R. Dugundji, Centrum Wiskunde en Informatica, Prof. dr. J.L. van den Berg Universiteit Twente
 • Consortium partners: Port of Amsterdam, Tata Steel Ijmuiden, Combi-Terminal Twente, Air Cargo Netherlands, TNO

Improving the resilience of railway systems

Bij een opeenstapeling van verstoringen kan de operatie van het Nederlandse spoorwegsysteem out-of-control raken. Door dit systeem als een complex systeem te modeleren, kunnen onderliggende interacties blootgelegd worden. Door dat inzicht te gebruiken, zoeken we naar vroegtijdige waarschuwingssignalen en daaruit voortvloeiende verbetermaatregelen om een redelijke dienstverlening overeind te houden.

 • Hoofdaanvrager: Dr. D. Panja, Universiteit Utrecht
 • Medeaanvragers: Prof. dr. D. Huisman, Erasmus Universiteit Rotterdam, Prof. dr. L.G. Kroon, Erasmus Universiteit Rotterdam, Dr. R.M.P. Goverde, TU Delft, Dr. S.C. Dekker, Universiteit Utrecht, Prof. dr. ir. H.A. Dijkstra, Universiteit Utrecht, Dr. ir. J.M. van den Akker, Universiteit Utrecht
 • Consortium partners: NS, ProRail, TNO, University of Warwick

Trans-SONIC: Transport Self Organization through Network Integration and Collaboration

Het Trans-SONIC project richt zich op het ontwikkelen van technologische en organisato-rische oplossingen voor het opzetten van geïntegreerde multimodale transportoplossingen, die noodzakelijk zijn om goederen duurzaam tussen mainports en achterland te vervoeren. Het project bestudeert het effect van nieuwe sensor- en interactietechnologieën en van incentives voor zelforganisatie.

 • Hoofdaanvrager: Prof. dr. ir. A. Verbraeck, TU Delft
 • Medeaanvragers: Dr. H.K. Lukosch, TU Delft, Prof. dr. R.A. Zuidwijk, Erasmus Universiteit Rotterdam, Dr. B. Behdani, Wageningen Universiteit
 • Consortium partners: Port of Amsterdam, SmartPort, TransFollow, ECORYS, TNO

SWARMPORT

In zeehavens worden schepen van aankomst tot vertrek bediend door een groot aantal dienstverleners. Deze keten van diensten is complex vanwege de vele afhankelijkheden en de gevoeligheid voor verstoringen. Wij ontwikkelen kwantitatieve modellen die de havenpartijen helpen om samen de kwaliteit van de dienstverlening in de keten verder te verhogen.

 • Hoofdaanvrager: Prof. G. Weiss, Universiteit Maastricht
 • Medeaanvragers: Prof. dr. ir. L.A. Tavasszy, TU Delft, Dr. R. van Duin, TU Delft, Dr. R. Möckel, Universiteit Maastricht
 • Consortium partners: Port of Rotterdam, Intertransis, ECT, TNO

Meer informatie over TKI Dinalog:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!