Zo werken REVEB en sociale werkplaatsen nauw samen

  • Innovatie & MVO

De relatie tussen REVEB uit Zierikzee en een tweetal sociale werkplaatsen in Zeeland is de fase van een eenzijdige liefdadigheid allang voorbij. REVEB ontwerpt en ontwikkelt intelligente LED oplossingen uit de topklasse voor gebruik in logistiek en industrie.

Zo werken REVEB en sociale werkplaatsen nauw samen

Medewerkers van de sociale instellingen dragen aan de status van die producten bij door met uiterste aandacht de lichtsystemen en LED producten samen te stellen.

Medewerkers van Dethon in Terneuzen en medewerkers van Orionis in Vlissingen assembleren de eenheden ‘nauwgezet en onder optimale omstandigheden in hoogwaardige productiefaciliteiten’. Die complimenten komen van REVEB’s verkoopleider Jeroen de Jonge. Wordt er in Vlissingen aan onderdelen gewerkt, in Terneuzen worden het volledige eindproduct vervaardigd. REVEB en Dethon werken al jaren nauw samen. Dethon kent weliswaar verschillende opdrachtgevers, REVEB behoort tot de selecte club van meest langdurige relaties. ‘We zijn inmiddels bijzonder goed op elkaar ingespeeld’, zegt De Jonge.

Verbondenheid

Wat naar de mening van Jacco de Ronde de jarenlange relatie tussen REVEB en Dethon ‘zo bijzonder maakt, is de kennis van elkaars kracht’. De Ronde is naast Director Operations ook mede-eigenaar van Bever Innovations, het moederbedrijf van REVEB De Ronde onderstreept de onderlinge verbondenheid van REVEB en Dethon. Hij zegt dat REVEB de assemblage van lichtsystemen niet zozeer aan Dethon overdraagt, maar Dethon al in een vroeg stadium betrekt bij de inrichting van het toekomstig productieproces. “De sociale werkplaats biedt ruimte aan mensen die enigszins van de reguliere arbeidsmarkt afstaan, om wat voor reden dan ook. De opzet is medewerkers enerzijds alsnog een zinvolle taak te geven in het arbeidsproces. En anderzijds om medewerkers die door kunnen groeien, een kans te geven alsnog bij een reguliere onderneming in dienst te treden. Wij denken dat we aan die doelstellingen bij kunnen dragen, door de productie van onze lichtsystemen geheel of voor een deel onder te brengen bij deze sociale instellingen.” De Ronde benadrukt dat het systeem van sociale werkvoorzieningen in landen buiten Nederland niet of nauwelijks bekend is. “In de markt waarin wij ons bewegen wordt gebruik gemaakt van technisch hoogwaardige productiefaciliteiten. Het is in onze business ongekend dat wij er door de jaren heen in zijn geslaagd om samen met Dethon, met de medewerkers van Dethon, in het productieproces dit hoge niveau hebben weten te bereiken.”

Flexibele inzet

Ook een motief om een langdurige werkrelatie aan te gaan met de sociale werkplaats, is de mogelijkheid om, zoals De Ronde het zegt, ‘werkcapaciteit flexibel in te kunnen zetten’. “Wij kennen een wisselend werkaanbod. We komen niet altijd met opdrachten van steeds eenzelfde omvang. De sociale werkplaats is in staat om per gelegenheid als het ware een werkcapaciteit in te zetten, die noodzakelijk is om een opdracht uit te voeren in een tijdspanne die voor ons wenselijk is. Voor een regulier bedrijf is het lastig om dat te organiseren. Wij zien de flexibiliteit van Dethon als een belangrijk gegeven om onze afnemers maximaal te kunnen blijven bedienen.” De Ronde noemt die mogelijkheid ‘een deel van het succes’ van zijn bedrijf. Hij wijst eveneens op ‘de voorspelbaarheid van opdrachten’. “Langdurige relaties met opdrachtgevers op de markt die hele wereld omvat, dragen bij aan het kunnen voorzien van orders. We kopen zelf onze materialen in, we hebben voortdurend inzicht in de omvang van de voorraden. De voorspelbaarheid van opdrachten draagt eveneens bij aan de organisatie door Dethon van de beschikbaarheid van medewerkers en apparatuur op de werkplaats.”

Orderportefeuille

REVEB is overigens niet de enige opdrachtgever van Dethon als het gaat om de vervaardiging van technisch hoogwaardige systemen. Dethon bedient dit deel van de markt ook in opdracht van bedrijven uit de wereld van onder meer de telecommunicatie, de scheepvaart en uit de wereld van de medische apparatuur. Om het belang van deze orderportefeuille voor het bedrijf te onderstrepen, werd eerder Dethon Elektronica opgericht. 

REVEB werkt aan nieuwe of vernieuwde verlichtingsproducten. Volgens De Jonge houdt het werk aan innovatieve projecten ook in, dat er ook apparatuur moet worden ontwikkeld om nieuwe systemen tijdens het productieproces op hun deugdelijkheid te kunnen testen. “Daar bestaat natuurlijk nog niets voor, dat dienen we zelf te bouwen. En wel zodanig dat ook medewerkers van Dethon daar overzichtelijk en eenvoudig mee uit de voeten kunnen.”

Geheugensteuntjes

Bezoekers kunnen op de werkvloer van Dethon het productieproces van de lichtsystemen van nabij volgen, voor zover dat technisch mogelijk is. Het prepareren van printplaten, bijvoorbeeld, voltrekt zich in grotendeels gesloten technisch hoogwaardige machines. Dat geldt eveneens voor het op de platen aanbrengen van verfijnde elementen die de elektronische onderdeeltjes van lichtsystemen met elkaar moeten gaan verbinden. Het productieproces speelt zich af over verschillende assemblageafdelingen. Medewerkers kunnen per specifieke handeling gebruik maken van instructievoorschriften en geheugensteuntjes, opgesteld door REVEB. “Met interne opleidingen en algemene aanwijzingen worden medewerkers geschoold en getraind in de productie en behandeling van onze producten. En waar nodig worden instructies herhaald en geoefend om de werkzaamheden voor iedereen zo plezierig mogelijk te laten verlopen”, zegt De Jonge.

Volgens De Ronde geeft het ‘simpelweg’ de markt opduwen van producten ‘maar ten dele voldoening’. “Hoe geavanceerd onze systemen ook zijn, we vinden dat we aan de totstandkoming van onze producten iets belangrijks moeten verbinden. Namelijk het idee dat we niet alleen zorg moeten dragen voor het eigen welbevinden, maar dat we ook moeten proberen om elkaar naar ieders mogelijkheden verder te brengen in deze wereld.”

Meer informatie over REVEB INDUSTRIAL LIGHTING:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!