Logistiek Zeeland

Logistiek
Zeeland »

De Zeeuwse havens vormen het derde havengebied van Nederland, gelegen in de nabijheid van de Belgische havens Antwerpen, Gent en Zeebrugge. Deze strategische ligging biedt kansen om de Zeeuwse havens nog verder te ontwikkelen en interessante samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Kanaalzone Gent-Terneuzen

De levensader van deze regio verdient bijzondere aandacht. Sinds enkele jaren wordt in de (internationale) Kanaalzone geïnvesteerd en samengewerkt in integrale beleidsontwikkeling  en -uitvoering. Diverse overheden zijn bij dit project betrokken; gemeenten in de regio en grensoverschrijdend, de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen en de Nederlandse rijksoverheid.

De economische ontwikkeling van deze regio en de effecten daarvan voor de hele provincie zijn enorm. Een effect is de versterking van de positie van de Zeeuwse havens als logistiek knooppunt in de Vlaams-Nederlandse delta waarbij ook Zeeland Seaports en Economische Impuls Zeeland betrokken zijn. Ook is deze ontwikkeling een flinke impuls voor het realiseren van een innovatief, duurzaam industrie- en havencluster in Zeeland.

Zeeland Seaports

Zeeland Seaports is verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling, het beheer, onderhoud en de exploitatie van Zeeuwse havens. Zij werken aan:

  • Het aantrekken van nieuwe bedrijven en de uitgifte van grond
  • De aanleg, het beheer en het onderhoud van alle infrastructuur
  • De veiligheid in het algemeen en het scheepvaartverkeer in het bijzonder

Logistics Accelerator

In 2012 is in Breda het logistieke instituut Dinalog geopend. Economische Impuls Zeeland geeft in samenwerking met Syntens, Provincie Zeeland, de ZPPC en andere lokale partijen invulling aan de Logistics Accelerator. Een breed palet aan logistieke projecten is in de komende 3 jaar gepland. Zij zullen de Zeeuwse logistieke sector een impuls geven. Eén van de projecten is de Business Roadmap. Hier zal inzichtelijk gemaakt worden hoe het bedrijfsleven kan anticiperen op mondiale economische veranderingen die zich de komende jaren zullen voltrekken.