Maintenance Zeeland

Maintenance
Zeeland »

In een regio waar logistiek en chemie belangrijke sectoren zijn speelt ook onderhoud een grote rol. De maintenance sector is daarom dan ook een volwassen bedrijfstak in Zeeland die ingedeeld kan worden in drie specialismes.

Maritiem Onderhoud

Zeeland is van oudsher een regio die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van maritieme industrie. Dit feit en de sterke positie van maintenance in Zuid-Nederland in het algemeen, biedt de provincie kansen op het gebied van maritiem onderhoud.

De komende decennia zal de behoefte aan onderhoud van kapitaalintensieve goederen sterk toenemen. Uit een haalbaarheidsstudie in opdracht van ontwikkelingsmaatschappij Economische Impuls Zeeland blijkt dat Zeeland de bedrijven en disciplines in huis heeft om internationaal koploper te worden op gebied van maritiem onderhoud.

Chemische Maintenance

In de provincie Zeeland bevinden zich veel bedrijven gespecialiseerd in onderhoud van complexe installaties in de proces- en chemie-industrie.

Maintenance Valuepark Terneuzen is het kennis- en werk-park voor onderhoudsbedrijven in de chemie. In augustus 2012 werd de eerste zichtbare stap gezet, te weten de bouw van een nieuwe reinigingsinstallatie voor procesapparatuur door milieuconcern Indaver, een dochter van nutsbedrijf Delta.

Het Maintenance Valuepark moet aan de oostzijde van de weg naar de Westerscheldetunnel komen. Het park komt tot stand door projectsteun van de nationale en lokale overheden en in nauwe samenwerking met het nationale programma voor onderhoud, onder leiding van het Dutch Institute for Worldclass Maintenance. Dow, Cargill Sas van Gent, Yara Sluiskil en Zeeland Refinery zijn de trekkers van het park, waarbij ruim twintig onderhoudsbedrijven en de school voor middelbare beroepsopleidingen Scalda betrokken zijn.

Windturbine Maintenance

Windenergie is een hot item. Daarom heeft de Economische Impuls Zeeland samen met Delta Utility Services de handen ineengeslagen op het gebied van maintenance van windturbines. Er hebben in Zeeland diverse workshops plaats gevonden om de krachten te bundelen op het gebied van Windturbine Maintenance.