Recreatie & Toerisme Zeeland

Recreatie & Toerisme
Zeeland »

Recreatie en toerisme zijn belangrijke economische pijlers voor de Provincie Zeeland. Ondanks slecht weer in de sector zijn er ook kansen te benutten. Middels meerjarige integrale promotie moet Zeeland beter zichtbaar worden in binnen- en buitenland. Zeeland Promotie Delta speelt een belangrijke rol in het bepalen van deze promotie.

Kusttoerisme

Land en water zijn in Zeeland onlosmakelijk met elkaar verbonden. Watersport speelt in Zeeland en het Deltagebied dan ook een grote rol. Provincie Zeeland, Economische Impuls, HISWA, Kenniscentrum Kusttoerisme, Promotie Zeeland Delta en de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland vormen gezamenlijk het watersportloket Zeeland. Het loket zorgt voor advies en informatie aan ondernemers.

Welness

Om extra toegevoegde waarde te kunnen bieden zijn vakanties gericht op vitaliteit en wellness grote kanshebber. Het reeds afgeronde project Vitaliteit-wellness. Een zee van kansen speelt hierop in.