Zorgeconomie Zeeland

Zorgeconomie
Zeeland »

De zorgsector is een belangrijke economische pijler in Zeeland. De zorg zorgt voor zowel directe als indirecte werkgelegenheid en daarnaast ook nog voor een prettig leefklimaat. Dat laatst is weer van groot belang voor de arbeidsmarkt.

Provincie Zeeland

Door de eilandenstructuur en het gebrek aan grote steden is het aanbieden van hoogwaardige zorg in Zeeland een flinke uitdaging. Om deze nadelen te compenseren heeft de provincie Zeeland een drietal speerpunten geformuleerd:

  • Kwaliteit van de zorg – het ondersteunen van de kwaliteitsverbetering in de chronische en curatieve zorg.
  • Bereikbare en beschikbare zorg – bevorderen dat de gezondheidszorg dichtbij inwoners beschikbaar blijft en uitbreidt.
  • Platformfunctie - betrokken partijen in Zeeland met elkaar in gesprek laten blijven. Het platform zal er voor zorgen dat de partijen worden geïnformeerd over relevante ontwikkelingen in de (Zeeuwse) zorg en dat gezamenlijke initiatieven worden ontwikkeld.

Programma Gezond Zeeland

Het programma Gezond Zeeland is ontwikkeld door de Economische Impuls Zeeland. EIZ wil de krachten van ondernemers en andere stakeholders bundelen, zodat de gezondheidszorg in Zeeland kan vernieuwen. Met het oog op de andere sectoren heeft Economische Impuls Zeeland daarom de volgende speerpunten opgesteld

  1. Gezonde en vitale werknemers op de Zeeuwse arbeidsmarkt.
  2. Zeeland als bron van gezondheid en vitaliteit in Recreatie & Toerisme.
  3. ICT / Technologie innovaties als sleutel tot vernieuwing van Zorg & Welzijn in Zeeland.